Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání


Podvody představují závažný problém ovlivňující každou společnost. Proto České dráhy přijaly účinná opatření k předcházení vzniku finančních a majetkových ztrát v důsledku podvodného či jiného nekalého jednání. České dráhy v žádném případě netolerují podvody či jiná nekalá jednání, všechny zjištěné případy jsou řádně vyšetřeny a v konečné fázi jsou z nich vyvozeny důsledky.
Zaměstnanci a obchodní partneři Českých drah, i široká veřejnost, mají možnost významným způsobem pomoci při odhalení podvodu ve společnosti České dráhy a oznámit jej na anonymní telefonní linku 606 08 08 08, e-mailovou adresu podvody@cd.cz nebo prostřednictvím přiloženého formuláře. Anonymní telefonní linka, e-mailová adresa i přiložený formulář jsou spravovány Odborem interního auditu a kontroly Generálního ředitelství Českých drah, a.s., který oznamovatelům garantuje jejich plnou anonymitu. Oznamovatel bere na vědomí, že v případě anonymního podnětu mu nemůže být sdělen výsledek šetření.

Oznamovatel:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Popis případu

Co:
Kdo:
Kdy:
Kde:
Jak:
Příloha:
Doplňující komentář: