Podání podnětu k prošetření podvodu a nekalého jednání

Etická linka k oznámení protiprávního a jiného nekalého jednání.


Veškerá protiprávní či jiná nekalá jednání představují závažný problém ovlivňující každou společnost. Proto České dráhy přijaly účinná systémová opatření vedoucí ke snížení rizika protiprávního či jiného nekalého jednání. České dráhy v žádném případě netolerují jakékoliv protiprávní či neetické jednání, všechny zjištěné případy jsou řádně objektivně a nezávisle prošetřeny a v konečné fázi jsou z nich vyvozeny důsledky. Zaměstnanci a obchodní partneři Českých drah, i široká veřejnost, mají možnost významným způsobem pomoci při odhalení protiprávního jednání ve společnosti České dráhy a oznámit jej prostřednictvím tohoto důvěrného oznamovacího systému, a to vždy se zárukou ochrany totožnosti oznamovatele, nestranného prošetření a ochranou oznamovatele před postihem, diskriminací či jinými odvetnými opatřeními včetně práva podat oznámení anonymně. Rádi bychom vás požádali, abyste tento systém pro oznámení protiprávního a jiného nekalého jednání nepoužívali pro nahlašování oznámení, které se týká kvality osobní dopravy. Pro tento případ využijte prosím Kontaktní formulář pro podání stížnosti cestujícího. V případě, že se váš dotaz týká zpracování osobních údajů, využijte prosím Kontaktní formulář pro ochranu osobních údajů.

Oznamovatel:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Popis případu

Co:
Kdo:
Kdy:
Kde:
Jak:
Příloha:
Doplňující komentář: